Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt

objekttype

Bane NOR Gyldig

Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod fysisk. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere fysisk. DateTime 0..1
informasjon Merknadsfelt med mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Name Type English Description
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
informasjon CharacterString

Vis Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Jernbanenode supertype Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt
arv subtype Jernbanepunkt supertype Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt