Tørrfall IntertidalArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

tørrfall kalles den del av sjøbunnen som strekker seg fra 0.5 meter under sjøkartnull og opp til kystkonturen Merknad: Tørrfallsområdet avgrenses av kystkontur og tørrfallslinjen, som er nivålinjen 0.5 m under sjøkartnull. Tilsvarer DEPARE i S-57
that part of the seafloor which extends from 0.5 metres below chart zero up to the coastline Note: The area is delimited by the coastline and the zero meter contour, which is the line at the 0.5 m level below chart zero. Corresponds to DEPARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Havflate
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Flate 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Tørrfall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Tørrfall 1 avgrensning Tørrfallsgrense 1..*
assosiasjon Havflate 0..* Tørrfall 0..*
assosiasjon Tørrfall 1 avgrensning AvgrensningLandSjø 0..*
arv subtype Tørrfall supertype Havflate