Havflate SeaSurface

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg
sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstruction
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Havflate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Havflate 1 MudretOmråde MudretOmråde 0..*
assosiasjon Havflate 0..* Tørrfall 0..*
assosiasjon Havflate 0..* Dybdeareal 0..*
assosiasjon Havflate 1 havflateLandavgrensning AvgrensningLandSjø 0..*
arv subtype Tørrfall supertype Havflate