SkogressursHøydeMiddel SRHOYDEM

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Grunnflateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnflate. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høyde Grunnflateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnflate. Enhet: dm. Integer 0..1
standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HOYDEM Integer 3 0..1
HOYDEM_S Integer 3 0..1
HOYDEM_L Integer 3 0..1
HOYDEM_U Integer 3 0..1
Name Type English Description
høyde Integer
standardfeil Integer
konfidensintervallNedre Integer
konfidensintervallØvre Integer

Vis SkogressursHøydeMiddel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1