Dekkemateriale DEKKEMATERIALE

kodeliste

Kartverket Utkast

Materiale av underlag som utgjør hoveddelen av veien.

Vis Dekkemateriale i NVDB Datakatalog