BmFunksjonskvalitet

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

vurdering av kvaliteten på funksjon
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Mulig 3
Påvist 1
Sannsynlig 2
Verdi Navn Beskrivelse
Mulig
Påvist
Sannsynlig
Name Type Description Code value
Possible <undefined> Possible
Identified <undefined> Identified
Probable <undefined> Probable

Vis BmFunksjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1