NedbørfeltGr Watershed

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

grense mellom (vannskille) nedbørfelt
Boundry between two catchment areas.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis NedbørfeltGr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Delfelt nedbørfeltGr NedbørfeltGr 1..*