LineamentType LineamentType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner) Merknad: Definisjoner gitt i NGT (Nystuen 1986).
collective name for lineation in the bedrock (displacement limits??, faults and fracture zones) Note: Definitions given in NGT (Nystuen 1986).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uspesifisert 0
Skjult skyvegrense 9
Skyvegrense, uspesifisert 10
Intern (mindre) skyvegrense 11
Skyvegrense under dekkeflak 12
Grense for (dekke)skjell 13
Såleforkastning 31
Gulvforkastning 32
Decollement forkastning 33
Skjult normalforkastning 40
Normalforkastning 41
Reversforkastning 42
Listrisk forkastning 43
Sidelengs forkastning, uspesifisert 51
Sidelengs forkastning, sinistral (venstrelengs) 52
Sidelengs forkastning, dekstral (høyrelengs) 53
Skråforkastning, uspesifisert 61
Skråforkastning, normal og sinistral 62
Skråforkastning, normal og dekstral 63
Skråforkastning, revers og sinistral 64
Skråforkastning, revers og dekstral 65
Transform forkastning 71
Kalderaforkastning 72
Transform, aktiv 73
Transform, utdødd 74
Transform, utdødd/overdekket 75
Glideblokkgrense 82
Forkastning, uspesifisert 99
Vanlig sprekk 100
Større sprekk, mulig forkastning 101
Sprekk med mulig bevegelse av nyere dato 102
Sprekker, trukket på grunnlag av flyfototolkning 103
Gang 191
Bruddsone, knusningssone 213
Antatt forkastning, knusningsone, trukket på grunnlag av geofysiske data 300
Mylonittsone 400
Skjærsone 1 Stiplet 410
Skjærsone 2 Heltrekt 411
Skrent 500
Spredningakse, aktiv 600
Spredningakse, ikke aktiv 601
Verdi Navn Beskrivelse
Uspesifisert
Skjult skyvegrense
Skyvegrense, uspesifisert
Intern (mindre) skyvegrense
Skyvegrense under dekkeflak
Grense for (dekke)skjell
Såleforkastning
Gulvforkastning
Decollement forkastning
Skjult normalforkastning
Normalforkastning
Reversforkastning
Listrisk forkastning
Sidelengs forkastning, uspesifisert
Sidelengs forkastning, sinistral (venstrelengs)
Sidelengs forkastning, dekstral (høyrelengs)
Skråforkastning, uspesifisert
Skråforkastning, normal og sinistral
Skråforkastning, normal og dekstral
Skråforkastning, revers og sinistral
Skråforkastning, revers og dekstral
Transform forkastning
Kalderaforkastning
Transform, aktiv
Transform, utdødd
Transform, utdødd/overdekket
Glideblokkgrense
Forkastning, uspesifisert
Vanlig sprekk
Større sprekk, mulig forkastning
Sprekk med mulig bevegelse av nyere dato
Sprekker, trukket på grunnlag av flyfototolkning
Gang
Bruddsone, knusningssone
Antatt forkastning, knusningsone, trukket på grunnlag av geofysiske data
Mylonittsone
Skjærsone 1 Stiplet
Skjærsone 2 Heltrekt
Skrent
Spredningakse, aktiv
Spredningakse, ikke aktiv
Name Type Description Code value
Unspecified <undefined> Unspecified
Concealed thrust boundary <undefined> Concealed thrust boundary
Thrust boundary, unspecified <undefined> Thrust boundary, unspecified
Internal (smaller) thrust boundary <undefined> Internal (smaller) thrust boundary
Thrust boundary below a nappe (sheet) <undefined> Thrust boundary below a nappe (sheet)
Boundary for minor thrust sheet <undefined> Boundary for minor thrust sheet
Sole thrust <undefined> Sole thrust
Floor fault <undefined> Floor fault
Decollement fault <undefined> Decollement fault
Concealed normal fault <undefined> Concealed normal fault
Normal fault <undefined> Normal fault
Reverse fault <undefined> Reverse fault
Listric fault <undefined> Listric fault
Strike-slip fault, unspecified <undefined> Strike-slip fault, unspecified
Strike-slip fault, sinistral (leftward) <undefined> Strike-slip fault, sinistral (leftward)
Strike-slip fault, dextral (rightward) <undefined> Strike-slip fault, dextral (rightward)
Oblique-slip fault, unspecified <undefined> Oblique-slip fault, unspecified
Oblique-slip fault, normal and sinistral <undefined> Oblique-slip fault, normal and sinistral
Oblique-slip fault, normal and dextral <undefined> Oblique-slip fault, normal and dextral
Oblique-slip fault, reverse and sinistral <undefined> Oblique-slip fault, reverse and sinistral
Oblique-slip fault, reverse and dextral <undefined> Oblique-slip fault, reverse and dextral
Transformal fault <undefined> Transformal fault
Caldera fault <undefined> Caldera fault
Transform, active <undefined> Transform, active
Transform, extinct <undefined> Transform, extinct
Transform, extinct/covered <undefined> Transform, extinct/covered
Thrust block boundary <undefined> Thrust block boundary
Fault, unspecified <undefined> Fault, unspecified
Ordinary joint <undefined> Ordinary joint
Major joint, possible fault <undefined> Major joint, possible fault
Joint with potential young age movement <undefined> Joint with potential young age movement
Joints, drawn on the basis of air photo interpretation <undefined> Joints, drawn on the basis of air photo interpretation
Dyke <undefined> Dyke
Fracture zone, crushed zone <undefined> Fracture zone, crushed zone
Assumed fault, crushed zone; drawn on the basis of geophysical data <undefined> Assumed fault, crushed zone; drawn on the basis of geophysical data
Mylonite zone <undefined> Mylonite zone
Shear zone 1 <undefined> Stippled Shear zone 1
Shear zone 2 <undefined> Continuous Shear zone 2
Escarpment <undefined> Escarpment
Spreading axis, active <undefined> Spreading axis, active
Spreading axis, Inactive <undefined> Spreading axis, Inactive

Vis LineamentType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1