Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk gjeldene;gjeldene;1;;; til ny vudering;Ajourføring;2;;; erstattet av ny;utdatert;3;;; fjernet;fjernet;4;;; aujorført;;5;;; under planlegging;;6;;;