StofftypeSU

kodeliste

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig

grov angivelse av type stoff på storulykkeanlegg
Navn Beskrivelse Kodeverdi
væske Eksempel: Bensin væske
gass gass
væskeOgGass væskeOgGass
eksplosiver stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte, inndelt i følgende hovedslag: sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare. eksplosiver
annet omfatter stoffer på anlegg som ikke faller inn under brann- og eksplosjonsvernloven, og som derfor inneholder andre stofftyper annet
Verdi Navn Beskrivelse
væske Eksempel: Bensin
gass
væskeOgGass
eksplosiver stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte, inndelt i følgende hovedslag: sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare.
annet omfatter stoffer på anlegg som ikke faller inn under brann- og eksplosjonsvernloven, og som derfor inneholder andre stofftyper
Name Description Code value
væske
gass
væskeOgGass
eksplosiver
annet

Vis StofftypeSU i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1