BergartSymbol RockSymbol

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart
symbols used on geological bedrock maps
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Konglomerat 1
Sedimentær breksje 2
Tillitt 3
Agglomerat 4
Putelava 5
Kataklasitt, knusningsbreksje 6
Myllonitt 7
Migmatitt 8
Eksplosjonsbreksje 9
Intrusjonsbreksje 10
Ganger, gangsvermer som skjærer foliasjon eller lagning. Symbolet viser gangs hovedretning viser gangens/gangsvermens hovedretning Ganger, gangsvermer som skjærer foliasjon eller lagning. Symbolet viser gangs hovedretning
Ganger, gangsvermer som skjærer foliasjon på kryss eller tvers, eller retningen er ikke kjent 52
Ganger, gangsvermer som følger foliasjon eller lagning 53
Pil som peker i retning av yngre lag i lagrekke 54
Fossilforekomst 55
Prøvetakingsted for isotopaldersbestemmelse 71
Borhull 72
Jordskjelv, episenter 80
Antimon 101
Arsen, arsenkis 102
Bly, blyglans 103
Gull 104
Jern, jernglans (hematitt) eller jernglans og magnetitt 105
Jern, magnetitt 106
Kopper, kopperkis, bornitt, kopperglans 107
Kobolt, koboltglans 108
Krom, kromitt 109
Mangan, manganmineraler 110
Molybden, molybdenglans 111
Nikkel, pentlanditt og kopperkis, mangetkis 112
Niob, tantal, skandium, niob-, tantal- og skandiummineraler 113
Platinametaller 114
Sink, sinkblende 115
Sink og bly, sinkblende og blyglans 116
Sjeldne jordartsmineraler 117
Svovel, kopper, svovelkis, magnetkis med kopperkis, sinkblende og blyglans 118
Sølv, sølvglans og andre sølvmineraler 119
Tinn, tinnstein 120
Titan, ilmenitt og rutil 121
Uran, thorium, uranmineraler, thoriummineraler 122
Vismut, vismutglans 123
Wolfram, scheelitt 124
Gedigen kobber, kupritt 125
Skjerp 200
Gruve i drift 201
Gruve, nedlagt 202
Dagbrudd på malm, i drift 203
Dagbrudd på malm, nedlagt 204
Andalusitt 301
Anortositt 302
Apatitt 303
Barytt 304
Basalt 305
Beryll, beryllium-mineraler 306
Brucitt 307
Brynestein 308
Diabas 309
Diatomejord 310
Dioritt 311
Dolomitt 312
Dolomittmarmor 313
Feltspat 314
Flusspat 315
Gabbro 316
Glimmer 317
Gneis 318
Glimmerskifer 319
Grafitt 320
Granat 321
Granitt 322
Grønnskifer, grønnstein 323
Kalkstein 324
Kalkspatmarmor 325
Kaolin 326
Kleberstein 327
Kvarts 328
Kvartsitt 329
Kvartsskifer 330
Kyanitt, disten 331
Larvikitt 332
Magnesitt 333
Marmor 334
Nefelinsyenitt 335
Noritt 336
Olivinstein 337
Pegmatitt 338
Rutil, eklogitt 339
Serpentinitt 340
Sillimanitt 341
Skifer, hellestein/takstein 342
Syenitt 343
Talk 344
Trondhjemitt 345
Vermikulitt 346
Wollastonitt 347
Zirkon 348
Steinbrudd (+bokstav som viser mineral/bergart) 401
Steinbrudd, nedlagt 402
Steinbrudd (pukk, knust fjell) 404
Borebrønn, uspesifisert 501
Borebrønn, gass 502
Borebrønn, olje 503
Borerigg 504
Verdi Navn Beskrivelse
Konglomerat
Sedimentær breksje
Tillitt
Agglomerat
Putelava
Kataklasitt, knusningsbreksje
Myllonitt
Migmatitt
Eksplosjonsbreksje
Intrusjonsbreksje
Ganger, gangsvermer som skjærer foliasjon eller lagning. Symbolet viser gangs hovedretning viser gangens/gangsvermens hovedretning
Ganger, gangsvermer som skjærer foliasjon på kryss eller tvers, eller retningen er ikke kjent
Ganger, gangsvermer som følger foliasjon eller lagning
Pil som peker i retning av yngre lag i lagrekke
Fossilforekomst
Prøvetakingsted for isotopaldersbestemmelse
Borhull
Jordskjelv, episenter
Antimon
Arsen, arsenkis
Bly, blyglans
Gull
Jern, jernglans (hematitt) eller jernglans og magnetitt
Jern, magnetitt
Kopper, kopperkis, bornitt, kopperglans
Kobolt, koboltglans
Krom, kromitt
Mangan, manganmineraler
Molybden, molybdenglans
Nikkel, pentlanditt og kopperkis, mangetkis
Niob, tantal, skandium, niob-, tantal- og skandiummineraler
Platinametaller
Sink, sinkblende
Sink og bly, sinkblende og blyglans
Sjeldne jordartsmineraler
Svovel, kopper, svovelkis, magnetkis med kopperkis, sinkblende og blyglans
Sølv, sølvglans og andre sølvmineraler
Tinn, tinnstein
Titan, ilmenitt og rutil
Uran, thorium, uranmineraler, thoriummineraler
Vismut, vismutglans
Wolfram, scheelitt
Gedigen kobber, kupritt
Skjerp
Gruve i drift
Gruve, nedlagt
Dagbrudd på malm, i drift
Dagbrudd på malm, nedlagt
Andalusitt
Anortositt
Apatitt
Barytt
Basalt
Beryll, beryllium-mineraler
Brucitt
Brynestein
Diabas
Diatomejord
Dioritt
Dolomitt
Dolomittmarmor
Feltspat
Flusspat
Gabbro
Glimmer
Gneis
Glimmerskifer
Grafitt
Granat
Granitt
Grønnskifer, grønnstein
Kalkstein
Kalkspatmarmor
Kaolin
Kleberstein
Kvarts
Kvartsitt
Kvartsskifer
Kyanitt, disten
Larvikitt
Magnesitt
Marmor
Nefelinsyenitt
Noritt
Olivinstein
Pegmatitt
Rutil, eklogitt
Serpentinitt
Sillimanitt
Skifer, hellestein/takstein
Syenitt
Talk
Trondhjemitt
Vermikulitt
Wollastonitt
Zirkon
Steinbrudd (+bokstav som viser mineral/bergart)
Steinbrudd, nedlagt
Steinbrudd (pukk, knust fjell)
Borebrønn, uspesifisert
Borebrønn, gass
Borebrønn, olje
Borerigg
Name Type Description Code value
Conglomerate <undefined> Conglomerate
Sedimentary breccia <undefined> Sedimentary breccia
Tillite <undefined> Tillite
Agglomerate <undefined> Agglomerate
Pillow lava <undefined> Pillow lava
Cataclasite, crush breccia <undefined> Cataclasite, crush breccia
Mylonite <undefined> Mylonite
Migmatite <undefined> Migmatite
Explosion breccia (pyroclastic breccia) <undefined> Explosion breccia (pyroclastic breccia)
Intrusion breccia <undefined> Intrusion breccia
Ganger, gangsvermer som skjærer foliasjon eller lagning. Symbolet viser gangs hovedretning <undefined>
Dykes??, cluster?? of dykes cutting across the foliation horizontally or diagonally, or the direction is not known <undefined> Dykes??, cluster?? of dykes cutting across the foliation horizontally or diagonally, or the direction is not known
Dykes, dyke swarms following foliation or bedding <undefined> Dykes, dyke swarms following foliation or bedding
Arrow pointing in the direction of younger strata in a stratigraphic sequence <undefined> Arrow pointing in the direction of younger strata in a stratigraphic sequence
Fossil deposit <undefined> Fossil deposit
Sampling locality for determination of isotopic age Dating method shown in DATERINGTY. <undefined> Sampling locality for determination of isotopic age Dating method shown in DATERINGTY.
Borehole <undefined> Borehole
Earthquake, epicentre <undefined> Earthquake, epicentre
Antimony/Stibnite <undefined> Antimony/Stibnite
Arsenic; arsenopyrite <undefined> Arsenic; arsenopyrite
Lead, galena <undefined> Lead, galena
Gold <undefined> Gold
Iron, (hematite) or hematite and magnetite <undefined> Iron, (hematite) or hematite and magnetite
Iron; magnetite <undefined> Iron; magnetite
Copper; chalcopyrite, bornite, cuprite <undefined> Copper; chalcopyrite, bornite, cuprite
Cobalt; Cobaltite <undefined> Cobalt; Cobaltite
Chromium; chromite <undefined> Chromium; chromite
Manganese; manganese minerals <undefined> Manganese; manganese minerals
Molybdenum; molybdenite <undefined> Molybdenum; molybdenite
Nickel; pentlandite andchalcopyrite, pyrrhotite <undefined> Nickel; pentlandite andchalcopyrite, pyrrhotite
Niobium, tantalum, scandium; niobium, tantalum and scandium minerals <undefined> Niobium, tantalum, scandium; niobium, tantalum and scandium minerals
Platinum metals <undefined> Platinum metals
Zinc, sphalerite <undefined> Zinc, sphalerite
Zinc and lead, spalerite and galena <undefined> Zinc and lead, spalerite and galena
Rare earth/minerals <undefined> Rare earth/minerals
Sulphur, chalcopyrite, pyrrhotite with copper pyrite,sphalerite and galena <undefined> Sulphur, chalcopyrite, pyrrhotite with copper pyrite,sphalerite and galena
Silver; silver, argentite and other silver minerals <undefined> Silver; silver, argentite and other silver minerals
Tin; Cassiterite <undefined> Tin; Cassiterite
Titanium; ilmenite and rutile <undefined> Titanium; ilmenite and rutile
Uranium, thorium; uranium minerals, thorium minerals <undefined> Uranium, thorium; uranium minerals, thorium minerals
Bismuth; bismuthine <undefined> Bismuth; bismuthine
Tungsten; scheelite <undefined> Tungsten; scheelite
Native copper, cuprite <undefined> Native copper, cuprite
Claim <undefined> Claim
Mine in operation <undefined> Mine in operation
Mine, abandoned <undefined> Mine, abandoned
Open pit ore mine, in operation <undefined> Open pit ore mine, in operation
Openpit ore mine, abandoned <undefined> Openpit ore mine, abandoned
Andalusite <undefined> Andalusite
Anorthosite <undefined> Anorthosite
Apatite <undefined> Apatite
Baryte <undefined> Baryte
Basalt <undefined> Basalt
Beryl, beryllium minerals <undefined> Beryl, beryllium minerals
Brucite <undefined> Brucite
Whetstone <undefined> Whetstone
Diabas, Dolerite <undefined> Diabas, Dolerite
Diatomite <undefined> Diatomite
Diorite <undefined> Diorite
Dolomite <undefined> Dolomite
Dolomite marble <undefined> Dolomite marble
Feldspar <undefined> Feldspar
Fluorite <undefined> Fluorite
Gabbro <undefined> Gabbro
Mica <undefined> Mica
Gneiss <undefined> Gneiss
Mica schist <undefined> Mica schist
Graphite <undefined> Graphite
Garnet <undefined> Garnet
Granite <undefined> Granite
Greenschist, greenstone <undefined> Greenschist, greenstone
Limestone <undefined> Limestone
Calcite marble <undefined> Calcite marble
Kaolinite <undefined> Kaolinite
Soapstone (steatite) <undefined> Soapstone (steatite)
Quartz <undefined> Quartz
Quartzite <undefined> Quartzite
Quartz schist <undefined> Quartz schist
Kyanite <undefined> Kyanite
Larvikite <undefined> Larvikite
Magnesite <undefined> Magnesite
Marble <undefined> Marble
Nepheline syenite <undefined> Nepheline syenite
Norite <undefined> Norite
Olivine rock (Dunite) <undefined> Olivine rock (Dunite)
Pegmatite <undefined> Pegmatite
Rutile, eclogite <undefined> Rutile, eclogite
Serpentinite <undefined> Serpentinite
Sillimanite <undefined> Sillimanite
Slate, flagstone/roofing tile <undefined> Slate, flagstone/roofing tile
Syenite <undefined> Syenite
Talc <undefined> Talc
Trondhjemite <undefined> Trondhjemite
Vermiculite <undefined> Vermiculite
Wollastonite <undefined> Wollastonite
Zirkon <undefined> Zirkon
Stone quarry (+letter showing mineral/type of rock) <undefined> Stone quarry (+letter showing mineral/type of rock)
Stone quarry, dabandoned <undefined> Stone quarry, dabandoned
Stone quarry (aggregate, crushed rocks) <undefined> Stone quarry (aggregate, crushed rocks)
Drilled well, unspecified <undefined> Drilled well, unspecified
Drilled well, gas <undefined> Drilled well, gas
Drilled well, oil <undefined> Drilled well, oil
Drilling rig <undefined> Drilling rig

Vis BergartSymbol i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1