Søket gav 29 treff

Kulturminner - Brannsmitteområder produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20180301


Kulturminner - Enkeltminner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20180301


Kulturminner - Freda bygninger produktspesifikasjon

Freda bygninger og listeførte kirker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20180301


Kulturminner - Kulturmiljøer produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Kulturmiljøer

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20230126


Kulturminner - Lokaliteter produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet lokaliteter og forvaltningen av dette produktet. Datasettet lokaliteter egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20180301


Kulturminner - Lokaliteter produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet lokaliteter og forvaltningen av dette produktet. Datasettet lokaliteter egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20190801


Kulturminner - SEFRAK produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet SEFRAK og forvaltningen av dette produktet. Datasettet SEFRAK egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20160503


Kulturminner - Sikringssoner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Sikringssoner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Sikringssoner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20180301


Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Kulturminner – Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner. Datasettet egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20210217


Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer produktspesifikasjon

Tett bebyggelse med trehus er spesielt sårbar om det skulle oppstå brann. De største områdene med sammenhengende, gammel trehusbebyggelse har vi i byer, for eksempel i Halden sentrum, gamle Stavanger og i store deler av Trondheim. Tette trehusmiljøer finnes imidlertid også på større gårdstun, som Havråtunet i Hordaland, og i gamle fiskevær, som Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer

Eier: Riksantikvaren

Gyldig

20180301


Kulturminner - Enkeltminner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner

Eier: Riksantikvaren

Utkast

20190301


SEFRAK 20181219 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\SEFRAK 20181219

Eier: Riksantikvaren

Utkast

1.0


Bygg-4.0 produktspesifikasjon

bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter. Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og SEFRAK-bygg ivaretatt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\SEFRAK 20181219\Bygg-4.0

Eier: Riksantikvaren

erstattet

4.0


Kultuminner - Kulturmiljøer produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. Fredete kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av, ofte større, områder i kommunen. Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging. Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern, gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kultuminner - Kulturmiljøer

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20160503


Kulturminner - Brannsmitteområder produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.">Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Brannsmitteområder

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150710


Kulturminner - Enkeltminner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Enkeltminner

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150529


Kulturminner - Freda bygninger produktspesifikasjon

Freda bygninger og listeførte kirker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Freda bygninger

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150619


Kulturminner - Kulturmiljøer produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. Fredete kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av, ofte større, områder i kommunen. Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging. Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern, gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Kulturmiljøer

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150617


Kulturminner - Kulturmiljøer produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. Fredete kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av, ofte større, områder i kommunen. Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging. Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern, gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Kulturmiljøer

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20180301


Kulturminner - Brannsmitteområder produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.">Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20160503