Søket gav 1593 treff

VedlikeholdsansvarligArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.31


EierArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.31


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.31


Plassering kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.31


Budsjett kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.31


EgenSkjøtselsplan kodeliste

Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


RestriksjonKantklipp kodeliste

Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad".

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


Sprøyteforbud kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


PlantelivVerdi kodeliste

Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


Sone kodeliste

Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


RestriksjonGrøftKantrensk kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved skjøtsel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


TypeVegkant kodeliste

Angir hvilken type vegkant objektet gjelder.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


TypeTrafikkontroll kodeliste

Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.31


Fartsmåler_Type kodeliste

Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.31


EierATK_Punkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.31


Kontollretning kodeliste

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.31


Vedtak kodeliste

Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31


EierAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er eier av avkjørselen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31


Bruksområde kodeliste

Angir hva som er primært bruksområde for avkjørselen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31


Avkjørsel_Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31