Søket gav 1413 treff

Type kodeliste

Angir type

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Vedlikeholdsansvarlig kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Eier kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


VedlikeholdsansvarligArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


EierArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Plassering kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Budsjett kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


EgenSkjøtselsplan kodeliste

Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


RestriksjonKantklipp kodeliste

Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


Sprøyteforbud kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


PlantelivVerdi kodeliste

Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


Sone kodeliste

Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


RestriksjonGrøftKantrensk kodeliste

Angir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


TypeVegkant kodeliste

Angir hvilken type vegkant objektet gjelder

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


TypeTrafikkontroll kodeliste

Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


Fartsmåler_Type kodeliste

Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


EierATK_Punkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Kontollretning kodeliste

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Vedtak kodeliste

Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17