Datatyper og kodelister generell

diagram

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig