Objekttyper utgangsår 2050

diagram

Kartverket Gyldig

Objekttyper utgangsår 2050