Elektrisk komponent (test)

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:
ElektriskKomponent_Test objekttype

Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr


TypeElektriskKomponent_Test kodeliste

Angir hvilken type det er tale om