N2000 Kartdata

Kartverket Gyldig 20170701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: N2000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/N2000/20170701/

Viser treff 1 - 22 av 22

Administrative områder pakke

Administrative områder inneholder grenser for fastlands Norge, og inndelingen av Norge i kommuner og fylker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Administrative områder

Gyldig

1.0


Arealdekke pakke

Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke

Gyldig

1.0


Bygninger og anlegg pakke

Bygninger og anlegg inneholder utelukkende menneskeskapte objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Bygninger og anlegg

Gyldig

1.0


Høyde pakke

Høyde inneholder høydekurver og terrengpunkter som er nødvendig for å beskrive terrengets form over havflaten, samt trigonometriske punkter. Generelt brukes 20 meter ekvidistanse,mellomkurver med 10 meter ekvidistanse kan forekomme.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Høyde

Gyldig

1.0


Restriksjonsområder pakke

Restriksjonsområder inneholder: - Forekomster og grenser vernet etter Lov om naturvern - Grenser som ikke er tilknyttet de administrative områdene (skytefeltgrenser og statsallmenningsgrenser)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Restriksjonsområder

Gyldig

1.0


Samferdsel pakke

Samferdsel inneholder menneskeskapte kommunikasjonslinjer, samt jernbanestasjoner og vegsperringer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Samferdsel

Gyldig

1.0


Stedsnavn pakke

Stedsnavn inneholder stedsnavn beregnet på presentasjon sammen med øvrig informasjon i kartet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Stedsnavn

Gyldig

1.0


SOSI_Objekt_Hjelpelinjer objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er til felles for KantUtsnitt, Dataavgrensning og FiktivDelelinje i dette applikasjonsskjemaet


SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er til felles for flere objekttyper i underpakkene Administrative områder, Arealdekke, Bygninger og anlegg, Restriksjonsområder og Samferdsel i dette applikasjonsskjemaet


SOSI_Objekt_Sperrelinjer objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er til felles for alle sperrelinjer i dette applikasjonsskjemaet


SOSI_Objekt_Flater objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er til felles for alle flateobjekt i dette applikasjonsskjemaet


SOSI_Objekt_Kombinasjon_Ulike_Geometrityper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er til felles for alle objekttyper med en kombinasjon av punkt- og flategeometri eller linje- og flategeometri i dette applikasjonsskjemaet


KantUtsnitt objekttype

avgrensning av et utsnitt


SOSI_Objekt_Linjer_Samferdsel objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er til felles for flere objekttyper i underpakke Samferdsel i dette applikasjonsskjemaet


SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer_Høyde objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er til felles for flere objekttyper i underpakke Høyde i dette applikasjonsskjemaet


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Nøyaktighet kodeliste

punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based