Plastring/Erosjonssikring

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Viser treff 1 - 7 av 7
PlastringErosjonssikring objekttype

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.


BruksområdePlastringErosjonssikring kodeliste

Angir hvilken type erosjon/glidning det sikres mot.


TypePlastringErosjonssikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Vannoverdekning kodeliste

Angir hvor mye av konstruksjonen som er under vann