Ortofoto

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4


Ortofotobilde objekttype

del av et enkelt orfoto som er benyttet i en mosaikk -- Definition -- part of an individual orthophoto which has been used in a mosaic


Ortofotoavgrensning objekttype

avgrensing av et ortofotoområde -- Definition -- delimitation of an orthophoto area


Ortofotoprosjekt objekttype

område satt sammen i en mosaikk av enkelt-ortofoto Merknad: Spesifiserer et oppdrag, og representerer netto ortofotodekning -- Definition -- area put together in a mosaic of individual orthophotos