Terreng

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: objekttypene definert under dette fagområdet skal være et utgangspunkt for angivelse av terrenginformasjon i ulike produktspesifikasjoner, både generelle i form av FKB og kartdata, men også mer spesielle innenfor spesialiserte fagområder. Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å etablere datasett for produksjon av kart i ulike målestokker samt å etablere terrengmodeller

Viser treff 1 - 2 av 2

Terreng 4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive terrengets form og høyde over og under vannflaten. Spesifikasjonen omfatter også beskrivelse av terrengets form vha dybde i forhold til et angitt referansenivå. Referansenivå angis med egenskapen vertikalt datum (I SOSI syntaks ..VERT-DATUM) som er beskrevet i den generelle delen av SOSI. Hvis ikke referansenivå er oppgitt, ligger det implisitt at det er det offisielle høydesystemet som gjelder: Normalnull 1954 (NN1954), tidligere Norsk null av 1954 og Nord-norsk null av 1957. Spesifikasjon av høydeangivelse på vannflater og vannkontur er beskrevet i kapitlet for innsjøer og vassdrag. Spesifikasjon for høydetall for de ulike kartproduktene ligger ikke i dette kapitlet men er beskrevet under tekst i den generelle delen

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0

Tilbaketrukket

4.0