Kamera

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning

Viser treff 1 - 7 av 7




Kamera objekttype

Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning


TypeKamera kodeliste

Angir hvilken type kamera det er tale om


Oppsettingsutstyr kodeliste

Angir hva utstyret er festet på


Digitalt kodeliste

Angir om kameraet er digitalt eller ikke