Landskap

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Landskap-4.5 fagområdestandard

Denne versjonen av SOSI Del 2 Generell objektkatalog for fagområdet Landskap er sammensatt av fire underkapitler, Naturtyper i Norge (NiN) landskap, Referansesystem Landskap, Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) og Verdifulle kulturlandskap.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.5

Tilbaketrukket

4.5


Landskap-4.0 fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0

Erstattet

4.0