Juridiske punkt/linjer og påskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 10 av 10


RpPåskrift objekttype

supplerende tekst til regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. 1985 §§ 25 og 26 og 28-2, eller pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7)


RpJuridiskPunkt objekttype

punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. 1985 §§ 25 og 26 og 28-2, eller pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5, og 12-7)


RpJuridiskLinje objekttype

linje for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. 1985 §§ 25 og 26 og 28-2, eller pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7)


RpRegulertHøyde objekttype

linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)


HøydeFraPlanbestemmelse datatype

bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser Merknad: Lagt til mulighet for angivelse av benyttet høydereferanse-system, iht vedtak i SOSI Ag9 20.sept 2011


RpJuridiskLinjeType kodeliste

linje i regulerings- /bebyggelesesplan/områderegulering/detaljregulering, jf. pbl. 1985 §§ 25 og 28-2 andre ledd, samt pbl. kap. 12


Høydereferansesystem kodeliste

Identisk med SOSI høydeReferanse / HØYDE-REF


PåskriftType kodeliste

kode for å angi hva påskrift/nødvendig tekst i plankartet omhandler


RpJuridiskPunktType kodeliste

punkt i regulerings- /bebyggelsesplan/områderegulering/detaljregulering, jf. pbl. 1985 §§ 25 og 28-2 andre ledd, samt pbl. kap. 12