Funksjonsklasse

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.

Viser treff 1 - 6 av 6
Funksjonsklasse objekttype

Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.


NormertFylkesvegnettOsloFunksjonsklasse kodeliste

Kommunale veger i Oslo som i prinsippet har status som fylkesveg. Vedtatt av Samferdselsdepartementet.


FunksjonsklasseFunksjonsklasse kodeliste

Angir hvilken funksjonsklasse vegstrekning er definert som.