Gassmåler

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel.

Viser treff 1 - 7 av 7
Gassmåler objekttype

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel.


TypeGassmåler kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


EierGassmåler kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligGassmåler kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.