Elektrisk anlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Viser treff 1 - 11 av 11
ElektriskAnlegg objekttype

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.


Jordelektrode kodeliste

Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget


Spenning kodeliste

Angir spenning(er) på lavspentnettet


Jordfeilvarsling kodeliste

Angir om anlegget har jordfeilvarslingNettsystem kodeliste

Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument


Fjernavlesing kodeliste

Angir om det er fjernavlesing av målerstand


Jordfeilbryter kodeliste

Angir hvordan jordfeilbrytere er koblet i anlegget