GeotekniskTolkning

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 12 av 12

GeotekniskTolkningProsedyrer pakke

oversikt over tolkningsprosedyrer ved bestemmelse av grunnforhold<engelsk>overview of classification status for determination of ground conditions</engelsk>

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning\GeotekniskTolkningProsedyrer

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskTolkningKodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning\GeotekniskTolkningKodelister

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskTolkningDatatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning\GeotekniskTolkningDatatyper

Tilbaketrukket

1.0


TolketLinje objekttype

tolkning av grunnforhold i en strekning <engelsk>interpretation of soil conditions along a distance</engelsk>


TolketLagGrense objekttype

avgrensning av et tolket lag i bakken <engelsk>border of layer which has been interpreted </engelsk>


TolketOmråde objekttype

tolkning av grunnforhold i et område <engelsk>interpretation of soil conditions in an area</engelsk>


TolketPunkt objekttype

tolkning av grunnforhold i en gitt posisjon <engelsk>interpretation of soil conditions in a given position</engelsk>


TolketLag objekttype

tolkningsforutsetninger for hovedlag i en grunnundersøkelse<engelsk>interpretation assumptions for principal layers in a ground investigations</engelsk>