Fanggjerde

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred.

Viser treff 1 - 8 av 8
Fanggjerde objekttype

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred.


EierFanggjerde kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


AdkomstFanggjerde kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


VedlikeholdsansvarligFanggjerde kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


ProdusentFanggjerde kodeliste

Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.