Fylling (Volum)

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.

Viser treff 1 - 9 av 9
Fylling (Volum) objekttype

Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.


VedlikeholdsansvarligFylling (Volum) kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


FyllingssåleFylling (Volum) kodeliste

Angir om det er etablert fyllingssåle i henhold til kravene gitt i HB N200 kap. 254.


TypeFylling (Volum) kodeliste

Angir hvilken type fylling det er tale om.


EierFylling (Volum) kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


MaterialeFylling (Volum) kodeliste

Angir hvilket materiale selve fyllingen i hovedsak er bygd opp av.