Bomstasjon

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Viser treff 1 - 11 av 11
Bomstasjon objekttype

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.


VedlikeholdsansvarligBomstasjon kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


TimesregelBomstasjon kodeliste

Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time.


GratisGjennomkjøringVedHC_BrikkeBomstasjon kodeliste

Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis.


InnkrevningsretningBomstasjon kodeliste

Angir hvilken retning det er betalingsinnkreving i forhold til vegens metreringsretning.


TidsdifferensiertTakstBomstasjon kodeliste

Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet.


BomstasjonstypeBomstasjon kodeliste

Angir hvilken type bomstasjon det er tale om.


EierBomstasjon kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.