Fremmede arter

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs. arter som ikke ønskes spredd langs vegene.

Viser treff 1 - 12 av 12
Fremmede arter objekttype

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs. arter som ikke ønskes spredd langs vegene.


TetthetFremmede arter kodeliste

Gir informasjon om plantetetthet.EierFremmede arter kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


StatusBehandlingFremmede arter kodeliste

Angir hva som er status for behandling av forekomsten.


ForekomstFortsetterPåNaboeiendomFremmede arter kodeliste

Angir om arten også er spredt utenfor arealet som tilhører vegeier.


Bekjempelse_TypeFremmede arter kodeliste

Angir hvilke midler arten bekjempes med.


VedlikeholdsansvarligFremmede arter kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


BekjempelsesgradFremmede arter kodeliste

Angir i hvilken grad den uønskede fremmede arten bekjempes.