Bildeinformasjon-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder for angivelse av den flate som et ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto dekker, samt avgrensningslinjene for disse flatene. Standarden favner altså ikke selve fotografiet, men en avgrensning av det fotograferte området, representert som en flate, med en henvisning til bildet. Hensikten med å representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, hvilken opptaksmetode som er benyttet osv. Leveranse av bilder i form av raster (f.eks .RASTER i SOSI realiseringen) omfattes ikke av denne spesifikasjonen

Viser treff 1 - 6 av 6

Ortofoto pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1\Ortofoto

Tilbaketrukket

4.1


Satellittbilde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1\Satellittbilde

Tilbaketrukket

4.1


Skråfoto pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1\Skråfoto

Tilbaketrukket

4.1


Vertikalbilde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1\Vertikalbilde

Tilbaketrukket

4.1