Bruer og tuneller

Geovekst Erstattet 4.61

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller

Viser treff 1 - 10 av 10
Brudetalj objekttype

markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.


Stikkrenne objekttype

gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og 1m > lysåpning


Bruavgrensning objekttype

avgrensning av bru


Bru objekttype

konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.


Tunnelportal objekttype

spesielt byggverk som sammenbinder tunnel og åpen veg


Kulvert objekttype

gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og 1m < lysåpning < 2,5m


Brutrafikktype kodeliste

ulike former for trafikk en bru er bygget for