Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk.

Viser treff 1 - 8 av 8
Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell objekttype

Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk.


MaksTotalvektBruksklasse, modulvogntog, uoffisiell kodeliste

Angir maksimal tillatt totalvekt for modulvogntog.


MaksVogntoglengdeBruksklasse, modulvogntog, uoffisiell kodeliste

Angir maksimal tillatt lengde for modulvogntog.


GjelderIkkeLinksemitrailerBruksklasse, modulvogntog, uoffisiell kodeliste

Veger som er merket med L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog som nevnt i bokstav b nr. 3.


VinterstengtFor60TonnBruksklasse, modulvogntog, uoffisiell kodeliste

For veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn for modulvogntog fra 1. november til første mandag etter 2.påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april.