Forsterkningslag

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)

Viser treff 1 - 5 av 5
Forsterkningslag objekttype

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)


TypeForsterkningslag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av