N5 Høydekurve

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

FKB-Høydekurve produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive terrengets form og høyde over et gitt referansenivå som høydekurver, forsenkningskurver, toppunkt etc. Nye høydekurver genereres hovedsaklig fra en terrengmodell basert på punktskyer fra laserskanning. Høydekurvene blir da bare en visning av terrengmodellen. Best informasjon om terrenget fås ved direkte bruk av terrengmodellen. FKB-Høydekurve versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Terreng versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\N5 Høydekurve\FKB-Høydekurve

Gyldig

4.6