Posisjonskvalitet

Kystverket Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition - - how good the visibility of the mapped detail was during mapping


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi -- Definition - - method for measuring the height value of the object type