Høydehinder

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.

Viser treff 1 - 4 av 4
Høydehinder objekttype

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.