Gjennomkjøring forbudt, avgrensing

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Punkt der forbud mot gjennomkjøring gjelder til. I noen tilfeller gjelder forbudet i begge retninger.