Rørledning

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Rør som fører væske eller gass (uoff).

Viser treff 1 - 8 av 8
Rørledning objekttype

Rør som fører væske eller gass (uoff).


EierRørledning kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


BruksområdeRørledning kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


Tverrsnittform kodeliste

Angir hvilken form tverrsnittet av vegobjektet


MaterialtypeRørledning kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet