Dekketilstandsmåling

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8
Dekketilstandsmåling objekttype

Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).


Spor_Bjelke kodeliste

Angir plassering av målebjelke i tverrprofilet


Spor_Laser kodeliste

Angir plassering av laser i tverrprofilet


Formål kodeliste

Angir formål med måling


Stillbilder kodeliste

Angir om det blir tatt stillbilder eller ikke