Plastring/Erosjonssikring

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Viser treff 1 - 7 av 7
PlastringErosjonssikring objekttype

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.


Vannoverdekning kodeliste

Angir hvor mye av konstruksjonen som er under vann


BruksområdePlastringErosjonssikring kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


TypePlastringErosjonssikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av