Lekeapparat

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm

Viser treff 1 - 9 av 9
Lekeapparat objekttype

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm


TypeLekeapparat kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Underlag kodeliste

Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet


MaterialtypeLekeapparat kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


Fastmontert kodeliste

Angir om lekeapparatet er fastmontert


OverflatebehandlingLekeapparat kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet