Rasteplass

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).

Viser treff 1 - 7 av 7
Rasteplass objekttype

Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).


FastDekke kodeliste

Angir om det er fast dekke på rasteplassen


LovligAdkomst kodeliste

Angir om rasteplassen har lovlig adkomst fra en eller begge kjøreretninger.


TypeRasteplass kodeliste

Angir hvilken type rasteplass det er tale om