Driftsområder

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder

Viser treff 1 - 9 av 9


Gruve objekttype

ikke dagbrudd og skjerp, hvor gruveinngangen er tydelig


Industriområde objekttype

område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industriformål


Steintipp objekttype

område for steintipp


Grustak objekttype

uttaksplass, område, drevet i dagen for malm eller sand, grus, pukk, skifer


Steinbrudd objekttype

område for steinbrudd


Fyllplass objekttype

plass for deponering av masse


Anleggsområde objekttype

område der det pågår anleggsarbeid


Leirtak objekttype

område for leirtak