Holdeplassutrustning

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.

Viser treff 1 - 11 av 11
Holdeplassutrustning objekttype

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.


UU_Belysning kodeliste

Angir utvendige belysningsforhold. Evt. innvendig belysning i leskur skal knyttes til "leskur".


UU_TypeTransportmiddel kodeliste

Angir hvilken type transportmiddel det er tilrettelagt for


UU_Sittemulighet kodeliste

Angir om det er sittemulighet på Holdeplassutrustning


UU_Plattform_Type kodeliste

Angir type område hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på kollektivtrafikk


UU_Plattform_Belegning kodeliste

Belegning på plattform


UU_Holdeplasskilt kodeliste

Angir om det er holdeplasskilt knyttet til Holdeplassutrustning


UU_Type kodeliste

Angir hvilken type holdeplassutrustning det er tale om. Jfr HB V123 (232)