Belysningspunkt

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10
Belysningspunkt objekttype

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.


Overbelastningsvern kodeliste

Angir om det er overbelastningsvern i punktet


Strømtilførsel_Kategori kodeliste

Angir hvilken type strømtilkopling det er til vegobjektet


VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


PlasseringBelysningspunkt kodeliste

Angir plassering for vegobjektet


BruksområdeBelysningspunkt kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


EierBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet