Belysningspunkt

Statens vegvesen Ukjent 2.31

pakke

Beskrivelse: Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks. lysmast kun for kabelframføring.

Viser treff 1 - 10 av 10
Belysningspunkt objekttype

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks. lysmast kun for kabelframføring.


Overbelastningsvern kodeliste

Angir om det er overbelastningsvern i punktet.


Strømtilførsel_Kategori kodeliste

Angir hvilken type strømtilkobling det er til vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


PlasseringBelysningspunkt kodeliste

Angir plassering for vegobjektet.


BruksområdeBelysningspunkt kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


EierBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.