Frostsikringslag

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning.

Viser treff 1 - 6 av 6
Frostsikringslag objekttype

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning.


BudsjettFrostsikringslag kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over.


TypeFrostsikringslag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.