Rørledning

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.

Viser treff 1 - 8 av 8
Rørledning objekttype

Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.


MaterialtypeRørledning kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


EierRørledning kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Tverrsnittform kodeliste

Angir hvilken form tverrsnittet av vegobjektet


BruksområdeRørledning kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har