Verdifulle kulturlandskap

Miljødirektoratet Gyldig 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: ”Verdifulle kulturlandskap” er kartlagt av Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har tidligere vært publisert under tittelen "Helhetlige kulturlandskap".

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/VerdifulleKulturlandskap/2.0

Viser treff 1 - 17 av 17

KulturlandskapGrense objekttype

avgrensning av et kulturlandskapsområde


Kulturlandskap objekttype

område med store økologiske og kulturhistoriske verdier som skal tjene som referanseområder og levende historiebok


FellesegenskaperKulturlandskap objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


KulturminneVerdi kodeliste

angir om kulturlandskapsområdet har intakte kulturminner, basert på en vurdering av kulturhistoriske interesser


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


BiologiskMangfoldVerdi kodeliste

angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering.


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


Bruksgrad kodeliste

angir i hvilken grad seminaturlige arealer i området er i aktiv bruk


Verdi kodeliste

verdivurdering av verdifulle kulturlandskap basert på kriterier utviklet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren